تور یک روزه تفریحی سقالکسار و کاسپین انزلی

مبدا حرکت: زنجان (میدان هنرستان)
چکاد - چکاد

15 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

73 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

510 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

صبحانه در کنار دریاچه میل میشود و سپس به طرف انزلی می رویم.

صبحانه به عهده تور می باشد. لطفا کاسه و قاشق بیاورید.

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
01 دی 01:30
01 دی 23:45