(ماشین شخصی) شیرمشه به ایچ

مبدا حرکت: زنجان (روبروی ورزشگاه انقلاب )
چکاد - لیدر

12 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

24 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

394 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامهبازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
12 آبان 06:00
12 آبان 22:00