تور 1/5 روزه اقامتگاهی گیلان (کمران)

مبدا حرکت: زنجان (ترمینال )
چکاد - وحید نوربهمنی

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

48 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

509 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

حرکت این تور از تهران و زنجان است.

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
27 Mehr 13:00
28 Mehr 23:45