تور یکروزه گلگشت للندیز و ماسوله

مبدا حرکت: زنجان (میدان هنرستان)
چکاد - چکاد

3 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

73 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

510 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

پیمایش به صورت آرام و پیوسته تا ییلاق خواهد بود و سربالایی دارد. پیمایش حدود دو ساعت تا ییلاق داریم و بعد از صرف ناهار به طرف ماسوله برمیگردیم و یه گشت کوتاه خواهیم داشت.

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
16 Tir 01:30
16 Tir 23:45