تور یک روزه شیرمشه به ایچ

مبدا حرکت: زنجان (روبروی ورزشگاه انقلاب )
چکاد - لیدر

44 مسافر

در این تور حضور داشتند.

90 درصد

میانگین رضایت مسافران

24 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

394 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامهبازخورد مسافران

1 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
12 Aabaan 06:00
12 Aabaan 22:00