پیمایش زنجان به ماسوله

مبدا حرکت: زنجان (میدان هنرستان)
چکاد - چکاد

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

76 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

510 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

در ابتدای مسیر در آببر سوار نیسان میشویم حدود 2 ساعت تا محل پیاده شدن داریم

توانایی کوله‌کشی و پیمایش داشته باشید

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
26 Amordaad 05:00
27 Amordaad 23:00