تور دو روزه کمپینگ دایله سر ( ماشین شخصی)

مبدا حرکت: زنجان (عوارضی زنجان تبریز )
چکاد - وحيد نوربهمني

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

0 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

0 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

حرکت از زنجان و تهران در این تور میسر است


بازخورد مسافران

undefined بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
29 تیر 02:00
30 تیر 20:00