تور دو روزه سوباتان با ماشین آفرود

مبدا حرکت: زنجان (میدان هنرستان )
چکاد - وحيد نوربهمني

0 مسافر

در این تور حضور داشتند.

0 درصد

میانگین رضایت مسافران

178 مرتبه

تاکنون این تور را اجرا کردیم.

1185 مسافر

در این سفرها همراه ما بودند.

سفرنامه

همه نوع ماشین شخصی در این برنامه می توانند شرکت کنند.

شبمانی به صورت کمپ در طبیعت خواهد بود و می توانید هر نوع چادر و پتو و وسایل اضافی که می خواهید همراه خود داشته باشید.

در طول مسیر با توجه به صلاح دید لیدر ( وحید نوربهمنی ) مقاصد جدید تر و جذاب تر بازدید خواهد شد.

روز اول گشت با ماشین شخصی و روز دوم گشت با ماشین آفرود خواهد بود.

بازخورد مسافران

0 بازخورد ثبت شده

ثبت بازخورد جدید

اگر از همسفران این تور هستید،
به این تور امتیاز دهید.

دیدگاه کاربران

0 دیدگاه ثبت شده
دیدگاه جدیدی برای این تور بنویسید
25 خرداد 04:00
26 خرداد 23:45